Dlaczego posiadanie dubeltówki wymaga pozwolenia

Posted by on Cze 2, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bron-mysliwskaPolowanie na zwierzęta, to jedna z tych czynności, którą ludzie uprawiają od zarania dziejów. Przez wiele setek lat była to dla naszych praprzodków podstawowa możliwość przetrwania. Było tak aż do momentu, gdy na dużą skalę rozpowszechniło się rolnictwo. Ale nawet i wtedy polowanie dostarczało dużych ilości mięsa, tak niezbędnego w codziennej diecie ówczesnych ludzi. Z biegiem lat zmieniała się tylko broń, jaka służyła do polowania. Ewolucja nastąpiła znaczna. Pierwsze, prymitywne narzędzia z kamiennymi ostrzami, były w miarę upływu czasu zastępowane przez broń wykonaną z brązu, czy żelaza. To znacząco podniosło skuteczność polowań. A rzeczą, która gruntownie zmieniła myślistwo było rozpowszechnienie broni palnej. Od tego czasu wszelkiego rodzaju strzelby to podstawowa broń myśliwska. W obecnych czasach, myślistwo nie jest już rzeczą niezbędną dla naszego przetrwania. Uprawiają ja tylko pasjonaci, którzy mają na to specjalne pozwolenie. Dysponują rozmaitą bronią. Najbardziej powszechnie spotykane rodzaje broni to strzelby z jedną lufą, albo dwiema lufami, czyli tak zwane dubeltówki. Są jeszcze sztucery, choć o wiele mniej popularne. Bardzo popularne dubeltówki zbudowane są z dwóch niegwintowanych luf i strzelają śrutem. Jest to broń przeznaczona głównie na małe i średnie zwierzęta. Bardzo często strzela się z niej do ptactwa. Z racji swojej specyfiki, wymaga przeładowania po każdych dwóch strzałach. Niektóre dubeltówki, choć nie wszystkie, posiadają dwa spusty, osobne dla każdego z pocisków. Jest bronią łamaną, co oznacza, że po oddaniu strzałów, składa się ja, aby wprowadzić naboje do lufy. Aby posiadać broń myśliwską trzeba posiadać stosowne uprawnienia. Nie jest to dostępne dla każdego. Dzieje się tak oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Bo mimo iż przeznaczenie broni jest inne, to jak każda broń palna,stanowi dla człowieka śmiertelne zagrożenie. Dlatego nie każdy powinien mieć do niej dostęp.

Tagi: , , ,
Read More

Pozwolenie na broń

Posted by on Cze 8, 2012 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

Myślistwo to hobby wybierane przez wielu mężczyzn, którzy w ten właśnie sposób próbują odreagować problemy codziennego życia. Należy jednak mieć świadomość tego, że myśliwym nie można zostać z dnia na dzień, jeśli chcemy tego dokonać konieczne będzie odpowiednie przygotowanie. Proces starania się o pozwolenie na broń myśliwską składa się z kilku integralnych części. Na początku konieczne będzie przystąpienie do jednego z kół łowieckich, w których to będziemy mogli odbyć roczny staż. W tym okresie będziemy mogli szlifować swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów i poznać tajniki posługiwania się bronią. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to dość poważne zajęcie, na które koniecznie trzeba poświęcić sporą część wolnego czasu. Kolejnym etapem będzie szkolenie, organizowane przez profesjonalistów i zakończone stosowanym egzaminem. Polski Związek Łowiecki zadba o to, by nasze umiejętności zostały przetestowane w należyty sposób. Warto wspomnieć również o tym, iż istnieją okoliczności, zwalniające z konieczności odbycia stażu. Taka opcja jest dostępna głównie dla osób, które mają wykształcenie łowieckie czy to średnie, czy też wyższe i odbywanie różnego rodzaju kursów w ich przypadku nie byłoby celowe. O wiele łatwiej pozwolenie zdobędą również osoby, które wcześniej uzyskały je za granicą, a po przyjeździe do kraju chcą jedynie odnowić swoje uprawnienia. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet po odbyciu rocznego stażu i uczestnictwie w szkoleniu konieczne będzie dopełnienie kilku formalności. Należy do nich między innymi wykonanie badań lekarskich oraz wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej. Kiedy już złożymy cały komplet dokumentów w urzędzie przyjdzie nam jedynie czekać na werdykt i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Wówczas bowiem będziemy mogli bez skrępowania cieszyć się posiadaniem wymarzonej broni myśliwskiej.

Tagi: , ,
Read More

Zanim dostaniesz pozwolenie na broń

Posted by on Mar 27, 2012 in Broń | 0 comments

Procedura przyznawania pozwoleń na broń jest jasno określona w Ustawie o Broni i Amunicji oraz przepisach administracyjnych umożliwiających realizację jej postanowień. Jednak w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i wymaga czasu. Jest bowiem kilka formalności, jakich dopełnić należy jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na broń myśliwską.
Przede wszystkim, osoba, która się o takowe pozwolenie ubiega, musi być członkiem jednego z kół łowieckich. Bez tego wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską nawet nie będzie rozpatrywany. To też nie jest sprawa prosta, gdyż przystąpienie do koła łowieckiego wymaga odbycia rocznej praktyki w kole właśnie lub w jednym z ośrodków hodowli zwierzyny. Na podstawie oceny odbytego stażu można ubiegać się o przyjęcie w poczet członków koła łowieckiego. Tam jednak pierwsza niespodzianka nie będzie miła, żeby bowiem otrzymać pozwolenie na broń myśliwską, trzeba pomyślnie ukończyć szkolenie i egzamin organizowany przez Polski Związek Łowiecki. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu należy dostarczyć razem z innymi dokumentami do komendy policji, w której składa się podanie o wydanie pozwolenia na broń.
Staże w PZŁ lub ośrodkach hodowli nie są obowiązkowe dla osób, które mają średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub inne o specjalności łowieckiej. To samo dotyczy strażników łowieckich, którzy służbę pełnią przez minimum dwa lata oraz osób, które posiadają aktualne uprawnienia łowieckie wydane przez związek łowiecki innego państwa, przy czym w Polsce osoby te muszą mieć adres stałego zameldowania lub kartę stałego pobytu w przypadku cudzoziemców. Ostatnią grupą osób zwolnionych z odbycia stażu są byli członkowie PZŁ.
Komendant wojewódzki policji, właściwy dla miejsca stałego zameldowania, rozpatruje wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską pod kątem formalnym. Jest to bowiem decyzja administracyjna, więc ocena jest całkowicie obiektywna. Jeśli adept myślistwa spełnia wszystkie wymogi stawiane mu przez rozmaite ustawy i zarządzenia, wówczas decyzja komendanta jest pozytywna i można po dopełnieniu wszystkich formalności udać się na zakupy do sklepu z bronią.

Tagi: , , , , ,
Read More