Broń myśliwska tylko dla myśliwych

Posted by on Kwi 30, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

mysliwyŁowiectwo, to jedna z tychże spraw, jaką nasi praprzodkowie robili od zarania najdawniejszych lat. Przez  tysiące lat była to dla ludzi pierwotnych newralgiczna możność przetrwania. Było tak aż do chwili, jak na obszerną skalę rozprzestrzeniło się sadzenie i zbieranie plonów. Pomimo tego i wówczas polowanie zapewniało sporych zapasów dziczyzny, bezsprzecznie będącego nie do zastąpienia w codziennej diecie ówczesnych ludzi. Z biegiem czasu poprawiała się jeno broń, jaka służyła do upolowania zwierzęcia. Pierwsze, nieporęczne włócznie z ostrzami z kamienia, z upływem lat były wymieniane przez narzędzia uzyskane z żeliwa, bądź nawet żelaza. To znamiennie podniosło skuteczność łowów. A sprawą, jaka gruntownie przemieniła polowanie było wynalezienie broni na proch. Od tego momentu każdego typu strzelby to pierwszoplanowa broń myśliwska. W bieżących epokach, polowanie nie znajduje się kwestią niezbędną dla przetrwania. Interesują się nią jedynie hobbyści, którzy posiadają na to szczegółowe pozwolenie. Mają do dyspozycji przeróżne typy broni. Najbardziej uniwersalnie spotykane modele broni to strzelby z 1-dną lufą, względnie dwoma lufami, czyli tzw dubeltówki. Są jeszcze sztucery, niemniej znacznie mniej popularne. Niesłychanie wzięte dubeltówki skonstruowane zostają z 2 gładkich luf i strzelają śrutem. Wydaje się to broń wyznaczona w zasadzie na małe i dodatkowo średnie zwierzęta. Nader systematycznie strzela się z niej do gęsi i innego ptactwa. Przez wzgląd własnej właściwości, wymaga każdorazowo załadowania po dwóch oddanych salwach. Pewne dubeltówki, jakkolwiek nie każde, posiadają dwa spusty, wyjątkowe dla wszystkich z pocisków. Jest bronią łamaną, co znaczy, iż po oddaniu strzałów, jest składana w pół, by załadować pociski do lufy. Ażeby mieć broń na zwierzęta trzeba trzymać dobre koncesje. Nie znajduje się to dostępne dla każdego. Jest w ten sposób nie ulega wątpliwości ze względów pokoju. Bo chociaż użycie tego uzbrojenia znajduje się jednoznacznie określone, to niczym każda broń palna, przedstawia dla człowieka śmiertelne ryzyko. W związku z tym nie każdy powinien posiadać do niej dostęp.

Tagi: , , , ,
Read More

Dlaczego przodkom broń myśliwska była niezbędna

Posted by on Mar 23, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bronŁowiectwo, to 1 spośród tych pierwotnych rzeczy, którą my i nasi przodkowie wykonują od zarania dziejów i przez wiele lat była to dla naszych praprzodków newralgiczna okazja bycia. Było tak do momentu, kiedy na wielką skalę rozprzestrzeniło się osadnictwo i uprawianie ziemi. Niemniej jednak i wówczas łowy zapewniało dużych ilości mięsa, bez dwóch zdań potrzebnego w codziennej diecie i posiłku naówczas osób. Z biegiem wieków ulegała modernizacji wyłącznie broń, która służyła do polowania. Zmiana przybyła ogromna. Pierwotne, uproszczone sprzęty z prostymi zakończeniami  z kamienia, z biegiem czasu były wypierane przez narzędzia otrzymane z brązu, bądź nawet żelaza. To kompetentnie podniosło efektywność zasadzek na zwierzęta. A sprawą, która całkowicie przekształciła myślistwo stało się upowszechnienie broni strzelającej. Od tego czasu każdego wariantu sztucery to priorytetowa broń myśliwska. W istniejących latach, myślistwo nie znajduje się obecnie sprawą absolutnie potrzebną dla przetrwania. Zajmują się nią jedynie pasjonaci, którzy mają na to szczególne przyzwolenie. Dysponują różnorodne rodzaje strzelb. Najbardziej wszechstronnie napotykane typy uzbrojenia to strzelby z 1-dną lufą, ewentualnie 2 lufami, to znaczy tak zwane dubeltówki. Istnieją do tej pory sztucery, aczkolwiek w dużej mierze mniej modne. Bardzo popularne dubeltówki skonstruowane są z 2 bez gwintu luf i sieją nabojami śrutowymi. Jest to broń przeznaczona w zasadzie na nieduże oraz średniej wielkości zwierzęta. Niesłychanie metodycznie używa się jej do strzelania do kuropatw. Z racji swojej specyfiki, wymaga ponownego załadowania po 2 wystrzałach. Poniektóre dubeltówki, jakkolwiek nie wszystkie, mają 2 spusty, poszczególne dla każdego spośród ładunków. Iżby mieć broń do polowania należy trzymać odpowiednie koncesje. Nie znajduje się to do kupienia na rzecz wszystkich. Jest w ten sposób nie ulega wątpliwości z racji pokoju. Bo mimo iż użycie tego uzbrojenia znajduje się jednoznacznie określone, to niczym wszelka broń palna, przedstawia dla ludzki przeogromne zagrożenie. W związku z tym nie każdy powinien posiadać do niej dopuszczenie.

Tagi: , , ,
Read More

Dubeltówki jako broń myśliwska

Posted by on Lut 24, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

celŁowy na dzikie zwierzęta, to 1 z tychże pierwotnych czynności, którą ludzie wykonują od zarania historii człowieka. Przez niemało tysięcy lat była to dla ludzi pierwotnych kluczowa możność pozostawania i było w taki sposób aż do momentu, kiedy na ogromną skalę rozprzestrzeniło się uprawianie ziemi. Jednakże i wówczas polowanie zapewniało sporych ilości dziczyzny, tak nieocenionego w codziennej dawce jedzenia tamtejszych ludzi. Z upływem stuleci zmieniała się jedynie broń, jaka była używana do zabicia zwierząt. Zmiana zaszła duża, bowiem początkowe, proste włócznie z kamiennymi ostrzami, były zastępowane przez oręże wytworzone z żeliwa, lub stopu żelaza. To pokaźnie poprawiło skuteczność działań myśliwych. A istotą, jaka pod każdym względem przekształciła myślistwo stało się rozpropagowanie broni palnej. Odtąd każdego rodzaju sztucery to ważna broń myśliwska. W teraźniejszych latach, polowanie nie wydaje się obecnie sprawą ważną dla przetrwania. Uprawiają ja jeno myśliwi, jacy posiadają na to nadzwyczajne pozwolenie. W najwyższym stopniu wszechstronnie napotykane typy uzbrojenia to strzelby z 1-dną lufą, lub dwiema lufami, innymi słowy tzw dubeltówki. Pozostają do tej pory sztucery, chociaż daleko skromniej atrakcyjne. Bardzo kultowe dubeltówki zbudowane pozostają z dwóch gładkich luf oraz ostrzeliwują nabojami śrutowymi. Jest to broń przeznaczona głównie na małe oraz średniej wielkości zwierzęta. Niesłychanie często strzela się z niej do kaczek. Na skutek swojej specyfiki, zobowiązuje do każdorazowo załadowania po 2 wystrzelonych pociskach. Nieliczne dubeltówki, choć nie każde, mają dwa spusty, wyjątkowe dla każdego z ładunków. Jest bronią łamaną, co znamionuje, że po oddaniu wystrzałów, jest składana w pół, iżby dołożyć nowe ładunki aż do lufy. Ażeby mieć oręż na zwierzęta należy posiadać rzetelne uprawnienia. Nie wydaje się to do kupienia dla wszystkich. Przebiega to w ten sposób bezspornie ze względów bezpieczeństwa. Bo jakkolwiek wykorzystanie tego uzbrojenia jest jednoznacznie określone, to jak wszystka broń ostra, uosabia dla ludzki przeogromne niebezpieczeństwo.

Tagi: , , , ,
Read More