Broń myśliwska tylko dla myśliwych

Posted by on Kwi 30, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

mysliwyŁowiectwo, to jedna z tychże spraw, jaką nasi praprzodkowie robili od zarania najdawniejszych lat. Przez  tysiące lat była to dla ludzi pierwotnych newralgiczna możność przetrwania. Było tak aż do chwili, jak na obszerną skalę rozprzestrzeniło się sadzenie i zbieranie plonów. Pomimo tego i wówczas polowanie zapewniało sporych zapasów dziczyzny, bezsprzecznie będącego nie do zastąpienia w codziennej diecie ówczesnych ludzi. Z biegiem czasu poprawiała się jeno broń, jaka służyła do upolowania zwierzęcia. Pierwsze, nieporęczne włócznie z ostrzami z kamienia, z upływem lat były wymieniane przez narzędzia uzyskane z żeliwa, bądź nawet żelaza. To znamiennie podniosło skuteczność łowów. A sprawą, jaka gruntownie przemieniła polowanie było wynalezienie broni na proch. Od tego momentu każdego typu strzelby to pierwszoplanowa broń myśliwska. W bieżących epokach, polowanie nie znajduje się kwestią niezbędną dla przetrwania. Interesują się nią jedynie hobbyści, którzy posiadają na to szczegółowe pozwolenie. Mają do dyspozycji przeróżne typy broni. Najbardziej uniwersalnie spotykane modele broni to strzelby z 1-dną lufą, względnie dwoma lufami, czyli tzw dubeltówki. Są jeszcze sztucery, niemniej znacznie mniej popularne. Niesłychanie wzięte dubeltówki skonstruowane zostają z 2 gładkich luf i strzelają śrutem. Wydaje się to broń wyznaczona w zasadzie na małe i dodatkowo średnie zwierzęta. Nader systematycznie strzela się z niej do gęsi i innego ptactwa. Przez wzgląd własnej właściwości, wymaga każdorazowo załadowania po dwóch oddanych salwach. Pewne dubeltówki, jakkolwiek nie każde, posiadają dwa spusty, wyjątkowe dla wszystkich z pocisków. Jest bronią łamaną, co znaczy, iż po oddaniu strzałów, jest składana w pół, by załadować pociski do lufy. Ażeby mieć broń na zwierzęta trzeba trzymać dobre koncesje. Nie znajduje się to dostępne dla każdego. Jest w ten sposób nie ulega wątpliwości ze względów pokoju. Bo chociaż użycie tego uzbrojenia znajduje się jednoznacznie określone, to niczym każda broń palna, przedstawia dla człowieka śmiertelne ryzyko. W związku z tym nie każdy powinien posiadać do niej dostęp.

Tagi: , , , ,
Read More

Broń myśliwska i jej ewolucja

Posted by on Kwi 22, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bronŁowy na zwierzęta, to 1 spośród tych pierwotnych rzeczy, jaką ludzie robią od zarania naszych czasów. Przez dużo tysięcy lat była to dla protoplastów newralgiczna możliwość pozostawania i było tak aż do momentu, kiedy na szeroką skalę rozrosło się rolnictwo. Niemniej jednak i wobec tego łowiectwo przynosiło dużych ilości dziczyzny, tak bardzo nieocenionego w dziennej porcji jedzenia naówczas osób. Z biegiem czasu poprawiała się zaledwie broń, która była używana do pokonania zwierzyny. Zmiana zaszła wielka. Początkowe, uproszczone włócznie z kamiennymi ostrzami, z upływem lat były zamieniane przez uzbrojenie sporządzone z stopu brązu, lub żelaza. To zdrowo podniosło skuteczność łowów. A sprawą, jaka całkiem przekształciła polowanie stało się upowszechnienie broni palnej. Od tego momentu każdego rodzaju strzelby to istotna broń myśliwska. W istniejących epokach, łowiectwo nie jest obecnie rzeczą absolutnie potrzebną dla zostawania. Interesują się nią tylko i wyłącznie hobbyści, jacy posiadają na to nadzwyczajne przyzwolenie. Mają do dyspozycji wielorakie rodzaje strzelb. W największym stopniu uniwersalnie napotykane typy broni to strzelby z 1-dną lufą, lub 2 lufami, czyli tak zwane dubeltówki. Znajdują się jeszcze sztucery, chociaż daleko mniej popularne. Niezwykle słynne dubeltówki skonstruowane są z dwóch niegwintowanych luf a także ostrzeliwują nabojami śrutowymi. Znajduje się to broń wyznaczona w zasadzie na nieduże jak i również średniej wielkości zwierzęta, a niezmiernie nagminnie używa się jej do strzelania do kaczek. Przez wzgląd swojej specyfiki, zobowiązuje do ponownego załadowania po 2 strzałach. Pewne dubeltówki, choć nie każde, posiadają dwa spusty, unikatowe dla każdego spośród naboi. Dubeltówki łamie się, co znaczy, iż po złożeniu wystrzałów, składa się ją na pół, by dołożyć naboje aż do lufy. By mieć broń łowiecką trzeba mieć odpowiedniego rodzaju i typu koncesje.

Tagi: , ,
Read More

Broń myśliwska od zarania dziejów

Posted by on Kwi 17, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bron-mysliwskaŁowy na dzikie zwierzęta, to 1 z tych pierwotnych rzeczy, jaką ludzie robią od początków i prehistorii ludzi i przez setki lat była to dla naszych poprzedników priorytetowa alternatywa pozostawania. Było w ten sposób aż do momentu, jak na rozrośniętą skalę rozpowszechniło się osadnictwo i uprawianie ziemi. Jednakże i wówczas myślistwo załatwiało sporych ilości mięsa, bez dwóch zdań niezastąpionego w dziennej diecie wtenczas ludzi. Z biegiem czasu ulegała zmianie tylko broń, jaka potrzebna była do łowów. Pionierskie, prostackie narzędzia z kamiennymi ostrzami, z biegiem wieków stały się wypierane przez oręże uzyskane z żeliwa, czy nawet żelaza, co kompetentnie poprawiło skuteczność polowań. A myślą, jaka totalnie zrewolucjonizowała myślistwo stało się opracowanie skutecznej broni palnej. Od tego momentu każdego typu muszkiety to istotna broń myśliwska. W dotychczasowych latach, myślistwo nie jest w tej chwili istotą konieczną dla przetrwania. Interesują się nią jeno myśliwi, którzy posiadają na to rygorystyczne przyzwolenie. Dysponują rozliczne typy broni. W największym stopniu powszechnie napotykane typy broni to strzelby z 1-dną lufą, ewentualnie dwoma lufami, czyli tzw dubeltówki. Istnieją nadal sztucery, choć daleko mniej wzięte. Nader kultowe dubeltówki zbudowane zostają z 2 niegwintowanych luf a także strzelają śrutem. Wydaje się to broń skierowana przeważnie na drobne i dodatkowo średnie okazy. Nader cyklicznie używana jest do strzelania do gęsi. Na skutek swojej szczególności, wymaga kolejnego ładowania po 2 wystrzelonych pociskach. Pewne dubeltówki, chociaż nie wszystkie, posiadają dwa spusty, indywidualne dla każdego z pocisków. Jest to uzbrojenie łamane, co wyznacza, iż po złożeniu salw, składa się ja, tak aby włożyć pociski do lufy. Ażeby mieć broń łowiecką wypada mieć uprawnienia. Nie jest to dostępne dla każdego. Bo jakkolwiek wykorzystanie takiej strzelby istnieje jednoznacznie określone, to niczym wszystka broń palna, prezentuje dla człowieka przeogromne ryzyko. Z tej przyczyny nie każdy powinien posiadać do niej dopuszczenie.

Tagi: , , ,
Read More

Podstawowe zalety każdej dubeltówki

Posted by on Kwi 10, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

nabojeŁowy, to jedna z tych pierwotnych czynności, jaką ludzie wykonują od zarania najdawniejszych lat. Przez wiele setek lat była to dla naszych praprzodków kluczowa możność zostania, aż do momentu, gdy na pokaźną skalę rozpowszechniło się osadnictwo i uprawianie ziemi. Mimo to i w takim razie łowiectwo zapewniało wielkich ilości mięsa, tak bardzo niezastąpionego w codziennej diecie tamtejszych osób. Z biegiem stuleci poprawiała się tylko broń, która potrzebna była do polowania. Zmiana zaszła duża. Początkowe, prymitywne włócznie z prostymi zakończeniami  z kamienia, z biegiem wieków stały się wymieniane przez uzbrojenie uzyskane z żeliwa, lub stopu żelaza. To wydatnie zwiększyło efektywność działań myśliwych. A sprawą, która całkowicie przekształciła polowanie było opracowanie skutecznej broni palnej. Od tej chwili każdego typu sztucery to przełomowa broń myśliwska. W aktualnych epokach, łowiectwo nie istnieje aktualnie kwestią konieczną dla przetrwania. Interesują się nią tylko i wyłącznie hobbyści, jacy mają na to nadzwyczajne przyzwolenie. Dysponują rozmaite rodzaje uzbrojenia. W największym stopniu powszechnie spotkane typy broni to strzelby z 1-dną lufą, lub dwoma lufami, to znaczy tak zwane dubeltówki. Pozostają w dalszym ciągu sztucery, chociaż daleko skromniej modne. Niezmiernie znane dubeltówki zbudowane są z dwóch bez gwintu luf i ostrzeliwują śrutem. Wydaje się to broń wyznaczona głównie na malutkie i średnie okazy. Z racji własnej swoistości, zobowiązuje do kolejnego ładowania po 2 salwach. Nieliczne dubeltówki, choć nie wszystkie, mają dwa spusty, poszczególne dla każdego spośród pocisków. Jest bronią łamaną, co wyznacza, iż po oddaniu strzałów, składa się ja, aby wprowadzić pociski aż do lufy. Iżby posiadać broń na zwierzęta trzeba mieć odpowiednie koncesje. Nie znajduje się to dostępne na rzecz każdego. Funkcjonuje to w ten sposób ani chybi ze względów bezpieczeństwa. Jako że jakkolwiek zastosowanie broni wydaje się odmienne, to niczym wszelka broń palna, uosabia dla ludzki przeogromne ryzyko.

Tagi: , ,
Read More

Powszechnie używane dubeltówki

Posted by on Kwi 1, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

dubeltowkaŁowy na zwierzęta, to jedna z tych spraw, jaką pierwotni nasi poprzednicy wykonywali od początków najdawniejszych lat. Przez sporo setek lat była to dla naszych praprzodków żywotna alternatywa pozostawania. Było tak aż do chwili, jak na znaczną skalę upowszechniło się rolnictwo. Ale i wtedy łowy dostarczały wielkich ilości mięsa, tak potrzebnego w codziennej dawce jedzenia ludzi. Z upływem stuleci wymieniała się jedynie broń, która była używana do polowania. Przemiana zaszła znaczna, gdy pierwsze, uproszczone sprzęty z ostrzami z kamienia, z biegiem czasu były zamieniane przez uzbrojenie stworzone z żeliwa, bądź nawet żelaza. To znacząco podniosło efektywność wypraw łowieckich. A myślą, jaka pod każdym względem przemieniła polowanie stało się opracowanie skutecznej strzelby na proch. Odtąd wszelkiego rodzaju muszkiety to pierwszoplanowa broń myśliwska. W dotychczasowych czasach, polowanie nie jest w tym momencie rzeczą absolutnie potrzebną dla pozostania. Interesują się nią jedynie pasjonaci, którzy mają na to ścisłe przyzwolenie. Dysponują różnorodne typy broni. W najwyższym stopniu uniwersalnie napotykane rodzaje broni to strzelby z jedną lufą, albo dwoma lufami, innymi słowy tak zwane dubeltówki. Pozostają wciąż sztucery, aczkolwiek znacznie skromniej wzięte. Niesłychanie słynne dubeltówki stworzone zostają z dwóch niegwintowanych luf i strzelają śrutem. Wydaje się to broń dedykowana przede wszystkim na małe jak i również średnie zwierzęta. Ogromnie nagminnie strzela się z niej do ptaków. Z racji własnej swoistości, wymaga każdorazowo załadowania po dwóch oddanych salwach. Poniektóre dubeltówki, aczkolwiek nie każde, mają dwa cyngle, unikatowe dla każdego spośród naboi. Dubeltówki łamie się, co wyznacza, iż po oddaniu wystrzałów, składa się ją na pół, tak aby dołożyć nowe ładunki do lufy. Tak aby posiadać broń na zwierzęta wypada mieć dobre koncesje. Nie znajduje się to dostępne dla każdego. Przebiega to w taki sposób niewątpliwie z racji bezpieczeństwa. Gdyż mimo iż wykorzystanie tego uzbrojenia istnieje specyficzne, to jak każda broń ostra, uosabia na rzecz człowieka wielkie zagrożenie.

Tagi: , , , ,
Read More