Dubeltówki jako broń myśliwska

Posted by on Lut 24, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

celŁowy na dzikie zwierzęta, to 1 z tychże pierwotnych czynności, którą ludzie wykonują od zarania historii człowieka. Przez niemało tysięcy lat była to dla ludzi pierwotnych kluczowa możność pozostawania i było w taki sposób aż do momentu, kiedy na ogromną skalę rozprzestrzeniło się uprawianie ziemi. Jednakże i wówczas polowanie zapewniało sporych ilości dziczyzny, tak nieocenionego w codziennej dawce jedzenia tamtejszych ludzi. Z upływem stuleci zmieniała się jedynie broń, jaka była używana do zabicia zwierząt. Zmiana zaszła duża, bowiem początkowe, proste włócznie z kamiennymi ostrzami, były zastępowane przez oręże wytworzone z żeliwa, lub stopu żelaza. To pokaźnie poprawiło skuteczność działań myśliwych. A istotą, jaka pod każdym względem przekształciła myślistwo stało się rozpropagowanie broni palnej. Odtąd każdego rodzaju sztucery to ważna broń myśliwska. W teraźniejszych latach, polowanie nie wydaje się obecnie sprawą ważną dla przetrwania. Uprawiają ja jeno myśliwi, jacy posiadają na to nadzwyczajne pozwolenie. W najwyższym stopniu wszechstronnie napotykane typy uzbrojenia to strzelby z 1-dną lufą, lub dwiema lufami, innymi słowy tzw dubeltówki. Pozostają do tej pory sztucery, chociaż daleko skromniej atrakcyjne. Bardzo kultowe dubeltówki zbudowane pozostają z dwóch gładkich luf oraz ostrzeliwują nabojami śrutowymi. Jest to broń przeznaczona głównie na małe oraz średniej wielkości zwierzęta. Niesłychanie często strzela się z niej do kaczek. Na skutek swojej specyfiki, zobowiązuje do każdorazowo załadowania po 2 wystrzelonych pociskach. Nieliczne dubeltówki, choć nie każde, mają dwa spusty, wyjątkowe dla każdego z ładunków. Jest bronią łamaną, co znamionuje, że po oddaniu wystrzałów, jest składana w pół, iżby dołożyć nowe ładunki aż do lufy. Ażeby mieć oręż na zwierzęta należy posiadać rzetelne uprawnienia. Nie wydaje się to do kupienia dla wszystkich. Przebiega to w ten sposób bezspornie ze względów bezpieczeństwa. Bo jakkolwiek wykorzystanie tego uzbrojenia jest jednoznacznie określone, to jak wszystka broń ostra, uosabia dla ludzki przeogromne niebezpieczeństwo.

Tagi: , , , ,
Read More

Co oznacza, że dubeltówki to broń łamana

Posted by on Lut 17, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

dubeltowkaMyślistwo, to jedna spośród tychże czynności, którą nasi praprzodkowie wykonują od początków historii człowieka. Przez mnóstwo setek lat była to dla naszych poprzedników żywotna alternatywa pozostania. Było w taki sposób aż do momentu, gdy na potężną skalę upowszechniło się uprawianie ziemi. Jednakowoż i w takim przypadku łowiectwo przynosiło dużych ilości dziczyzny, tak nieocenionego w dziennej diecie ludzi. Z upływem lat ulegała modernizacji wyłącznie broń, jaka służyła do zabicia zwierząt, a ewolucja nastała spora. Początkowe, niezwykle proste toporki z prostymi zakończeniami  z kamienia, w miarę upływu czasu zastępowane przez oręże skonstruowane z żeliwa, bądź stopu żelaza. To zdrowo wzmocniło efektywność wypraw łowieckich. A rzeczą, która w każdym calu przemieniła myślistwo stało się upowszechnienie broni palnej. Od tej chwili wszelkiego typu muszkiety to przełomowa broń myśliwska. W dotychczasowych czasach, łowiectwo nie znajduje się już rzeczą niezbędną dla pozostania. Uprawiają ja jeno myśliwi, jacy posiadają na to szczególne przyzwolenie. Dysponują różnorodne rodzaje uzbrojenia. W najwyższym stopniu uniwersalnie napotykane rodzaje uzbrojenia to strzelby z 1-dną lufą, bądź dwiema lufami, innymi słowy tak zwane dubeltówki. Są nadal sztucery, lecz w znacznym stopniu mniej popularne. Nadzwyczaj wzięte dubeltówki stworzone pozostają z 2 gładkich luf jak i również ostrzeliwują nabojami śrutowymi. Jest to broń określona przeważnie na drobne oraz średniego rozmiaru zwierzęta. Nadzwyczaj metodycznie używana jest do strzelania do ptaków. Przez wzgląd własnej szczególności, zobowiązuje do kolejnego ładowania po 2 wystrzelonych pociskach. Niektóre dubeltówki, choć nie wszelkie, mają 2 cyngle, wyjątkowe dla wszystkich z pocisków. Dubeltówki łamie się, co definiuje, że po złożeniu wystrzałów, składa się ja, by włożyć pociski aż do lufy. Żeby mieć oręż myśliwską powinno się posiadać przydatne koncesje.

Tagi: , , ,
Read More