Zanim dostaniesz pozwolenie na broń

Posted by on Mar 27, 2012 in Broń | 0 comments

Procedura przyznawania pozwoleń na broń jest jasno określona w Ustawie o Broni i Amunicji oraz przepisach administracyjnych umożliwiających realizację jej postanowień. Jednak w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i wymaga czasu. Jest bowiem kilka formalności, jakich dopełnić należy jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na broń myśliwską.
Przede wszystkim, osoba, która się o takowe pozwolenie ubiega, musi być członkiem jednego z kół łowieckich. Bez tego wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską nawet nie będzie rozpatrywany. To też nie jest sprawa prosta, gdyż przystąpienie do koła łowieckiego wymaga odbycia rocznej praktyki w kole właśnie lub w jednym z ośrodków hodowli zwierzyny. Na podstawie oceny odbytego stażu można ubiegać się o przyjęcie w poczet członków koła łowieckiego. Tam jednak pierwsza niespodzianka nie będzie miła, żeby bowiem otrzymać pozwolenie na broń myśliwską, trzeba pomyślnie ukończyć szkolenie i egzamin organizowany przez Polski Związek Łowiecki. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu należy dostarczyć razem z innymi dokumentami do komendy policji, w której składa się podanie o wydanie pozwolenia na broń.
Staże w PZŁ lub ośrodkach hodowli nie są obowiązkowe dla osób, które mają średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub inne o specjalności łowieckiej. To samo dotyczy strażników łowieckich, którzy służbę pełnią przez minimum dwa lata oraz osób, które posiadają aktualne uprawnienia łowieckie wydane przez związek łowiecki innego państwa, przy czym w Polsce osoby te muszą mieć adres stałego zameldowania lub kartę stałego pobytu w przypadku cudzoziemców. Ostatnią grupą osób zwolnionych z odbycia stażu są byli członkowie PZŁ.
Komendant wojewódzki policji, właściwy dla miejsca stałego zameldowania, rozpatruje wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską pod kątem formalnym. Jest to bowiem decyzja administracyjna, więc ocena jest całkowicie obiektywna. Jeśli adept myślistwa spełnia wszystkie wymogi stawiane mu przez rozmaite ustawy i zarządzenia, wówczas decyzja komendanta jest pozytywna i można po dopełnieniu wszystkich formalności udać się na zakupy do sklepu z bronią.

Tagi: , , , , ,
Read More

Czyszczenie broni myśliwskiej

Posted by on Mar 14, 2012 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

Zakup dobrej broni myśliwskiej to jedno. Jej utrzymanie i konserwacja to już coś zupełnie innego. Każdy strzał pozostawia w lufie mikro-uszczerbki, które, jeśli nie zostaną zabezpieczone, będą mogły rdzewieć. Zaniedbana broń ma mniejszą donośność, jest mniej precyzyjna, a przede wszystkim, może stać się groźna dla strzelca. Dlatego ważne jest, aby przygotować broń bardzo dokładnie.
Do czyszczenia lufy wykorzystuje się jedną z trzech metod- mechaniczną, elektrolityczna lub chemiczną. Każda ma wady i zalety. Pierwsza, mechaniczna, jest przede wszystkim bardzo pracochłonna, ale to sposób czyszczenia bardzo dokładny, a ponadto uświęcony myśliwską tradycją. Metody elektrolityczne są bardzo szybkie i dokładne, ale także od czyszczącego wymagają olbrzymiej precyzji, aby nie uszkodzić broni. Metody chemiczne w dużej mierze uzupełniają się z mechanicznymi.
Broń czyścimy począwszy od założenia fałszywego zamka. Następnie przygotowujemy wycior szczotki i szmatki. Szczotki najlepiej by były brązowe, wówczas nie są aż tak sztywne jak mosiężne. Do tego oczywiście pewne środki chemiczne, w tym solwent i rozpuszczalnik tombaku. Na rynku dostępne są dziesiątki różnych preparatów, ale żaden z nich nie zastąpi cierpliwości i dokładności.
Przy okazji warto też wspomnieć o prostym wynalazku, który może ułatwić życie, czyli stojak albo imadło, w których można unieruchomić broń na czas czyszczenia. To po pierwsze zwiększa swobodę ruchu użytkownika, dając mu więcej miejsca, a po drugie zwiększa bezpieczeństwo. Warto przy tym wszystkim wspomnieć jeszcze, że oczywiście wszystkie sprzęty do czyszczenia powinny być odpowiednio dopasowane do lufy. Na rynku królują przyrządy amerykańskiej firmy Dewey, ale nie są one bezkonkurencyjne i można znaleźć sporo innych. Tu jednak trzeba mieć pewność, że sprzęt, którego używamy do czyszczenia broni myśliwskiej jest najwyższej jakości. Nie ma innego sposobu na zapewnienie wysokiej dokładności czyszczenia, a także sposobu zabezpieczenia się przed awarią broni na skutek niszczenia wyciora do luf.  Każda sztuka broni jest też przez producenta wyposażona w opis zadań konserwacyjnych, jakie musi użytkownik wykonać oraz warunki przeprowadzania tych prac.

Tagi: , , , , ,
Read More