Najnowsze artykuły

Dlaczego posiadanie dubeltówki wymaga pozwolenia

Posted by on Cze 2, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bron-mysliwskaPolowanie na zwierzęta, to jedna z tych czynności, którą ludzie uprawiają od zarania dziejów. Przez wiele setek lat była to dla naszych praprzodków podstawowa możliwość przetrwania. Było tak aż do momentu, gdy na dużą skalę rozpowszechniło się rolnictwo. Ale nawet i wtedy polowanie dostarczało dużych ilości mięsa, tak niezbędnego w codziennej diecie ówczesnych ludzi. Z biegiem lat zmieniała się tylko broń, jaka służyła do polowania. Ewolucja nastąpiła znaczna. Pierwsze, prymitywne narzędzia z kamiennymi ostrzami, były w miarę upływu czasu zastępowane przez broń wykonaną z brązu, czy żelaza. To znacząco podniosło skuteczność polowań. A rzeczą, która gruntownie zmieniła myślistwo było rozpowszechnienie broni palnej. Od tego czasu wszelkiego rodzaju strzelby to podstawowa broń myśliwska. W obecnych czasach, myślistwo nie jest już rzeczą niezbędną dla naszego przetrwania. Uprawiają ja tylko pasjonaci, którzy mają na to specjalne pozwolenie. Dysponują rozmaitą bronią. Najbardziej powszechnie spotykane rodzaje broni to strzelby z jedną lufą, albo dwiema lufami, czyli tak zwane dubeltówki. Są jeszcze sztucery, choć o wiele mniej popularne. Bardzo popularne dubeltówki zbudowane są z dwóch niegwintowanych luf i strzelają śrutem. Jest to broń przeznaczona głównie na małe i średnie zwierzęta. Bardzo często strzela się z niej do ptactwa. Z racji swojej specyfiki, wymaga przeładowania po każdych dwóch strzałach. Niektóre dubeltówki, choć nie wszystkie, posiadają dwa spusty, osobne dla każdego z pocisków. Jest bronią łamaną, co oznacza, że po oddaniu strzałów, składa się ja, aby wprowadzić naboje do lufy. Aby posiadać broń myśliwską trzeba posiadać stosowne uprawnienia. Nie jest to dostępne dla każdego. Dzieje się tak oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Bo mimo iż przeznaczenie broni jest inne, to jak każda broń palna,stanowi dla człowieka śmiertelne zagrożenie. Dlatego nie każdy powinien mieć do niej dostęp.

Tagi: , , ,
Read More

Charakterystyka podstawowa dubeltówki

Posted by on 24 maja, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

nabojŁowy, to jedna z tychże spraw, jaką ludzie wykonują od początków dziejów. I przez setki lat była to dla naszych praprzodków newralgiczna możliwość bycia. Było w taki sposób aż do chwili, jak na obszerną skalę upowszechniło się uprawianie roli. Jednakże i w takim razie polowanie zapewniało wielkich zapasów dziczyzny, bez wątpienia będącego nie do zastąpienia w dziennej dawce jedzenia ówczesnych osób. Z biegiem wieków ulegała modernizacji zaledwie broń, jaka była używana do upolowania zwierzęcia. Przemiana nastała kolosalna, bo pierwotne, prostackie toporki z kamiennymi ostrzami, z upływem lat były zastępowane przez uzbrojenie otrzymane z brązu, lub nawet żelaza. To znamiennie poprawiło skuteczność działań myśliwych. A myślą, która absolutnie zmieniła łowiectwo było stworzenie broni palnej. Od tego momentu każdego typu muszkiety to znacząca broń myśliwska. W istniejących czasach, polowanie nie jest w tej chwili rzeczą niezbędną dla zostawania. Uprawiają ja jeno pasjonaci, którzy mają na to ścisłe pozwolenie. Dysponują przeróżną bronią. W największym stopniu uniwersalnie spotkane typy broni to strzelby z jedną lufą, ewentualnie dwiema lufami, to znaczy tzw dubeltówki. Znajdują się w dalszym ciągu sztucery, chociaż o wiele mniej znane. Nader popularne dubeltówki złożone pozostają z dwóch bez gwintu luf i sieją nabojami śrutowymi. Znajduje się to broń przeznaczona przeważnie na nieduże jak i również średniego rozmiaru okazy. Niesłychanie metodycznie używana jest do strzelania do gęsi i innego ptactwa. Z powodu swojej specyfiki, wymaga kolejnego ładowania po 2 strzałach. Niektóre dubeltówki, choć nie wszelkie, posiadają dwa spusty, poszczególne dla wszystkich spośród pocisków. Jest to uzbrojenie łamane, co określa, iż po oddaniu salw, składa się ją na pół, ażeby włożyć nowe ładunki do lufy. Ażeby posiadać oręż łowiecką powinno się posiadać porządne pozwolenia. Nie jest to do kupienia dla wszystkich.  Gdyż jakkolwiek wykorzystanie tego uzbrojenia jest jednoznacznie określone, to niczym wszelka broń palna, stanowi dla ludzki śmiertelne ryzyko. Dlatego nie każdy winien mieć do niej dojście.

Tagi: , ,
Read More

Najlepsza broń myśliwska

Posted by on 16 maja, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

dubeltowkaŁowy, to jedna z tych czynności, jaką nasi praprzodkowie robią od zarania najdawniejszych lat. Przez dużo setek lat była to dla naszych poprzedników podstawowa sposobność przetrwania i było tak do momentu, kiedy na obszerną skalę rozpowszechniło się uprawianie ziemi. Pomimo tego i w takim przypadku myślistwo przynosiło sporych ilości mięsa, bez wątpienia niezbędnego w powszedniej dawce jedzenia tamtejszych ludzi. Z upływem stuleci wymieniała się wyłącznie broń, która służyła do pokonania zwierzyny, a przemiana nastąpiła znaczna. Pierwsze, nieporęczne narzędzia z ostrzami z kamienia, w miarę upływu czasu wymieniane przez bronie uzyskane z stopu brązu, bądź stopu żelaza. To wydatnie podniosło efektywność działań myśliwych. A sprawą, jaka pod każdym względem zmieniła łowiectwo było stworzenie strzelby na proch. Od tej chwili wszelkiego rodzaju muszkiety to ważna broń myśliwska. W bieżących latach, polowanie nie jest w tym momencie istotą konieczną dla zostawania. Uprawiają ja tylko i wyłącznie pasjonaci, jacy mają na to ścisłe przyzwolenie. Posiadają różnorodne bronie. W najwyższym stopniu uniwersalnie spotykane gatunki broni to strzelby z jedną lufą, względnie dwiema lufami, innymi słowy tak zwane dubeltówki. Istnieją jeszcze sztucery, lecz znacznie skromniej znane. Niesłychanie znane dubeltówki złożone będą z 2 niegwintowanych luf oraz plują nabojami śrutowymi. Znajduje się to broń dana głównie na drobne jak i również średnie zwierzęta. Nadzwyczaj często strzela się z niej do ptactwa. Z powodu własnej swoistości, wymaga ponownego załadowania po 2 oddanych salwach. Nieliczne dubeltówki, aczkolwiek nie wszystkie, posiadają dwa spusty, osobne dla każdego spośród naboi. Jest bronią łamaną, co znamionuje, iż po oddaniu wystrzałów, jest składana w pół, aby dołożyć nowe ładunki aż do lufy. Żeby posiadać oręż do polowania powinno się mieć wyrozumiałe uprawnienia. Nie wydaje się to dostępne dla każdego. Dzieje się w taki sposób bezsprzecznie z powodów stan bezpieczeństwa. Bowiem chociaż zastosowanie broni widnieje odmienne, to niczym każda broń ostra, cechuje na rzecz człowieka śmiertelne ryzyko.

Tagi: , ,
Read More

Dubeltówki do polowań na małe i średnie zwierzęta

Posted by on 8 maja, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

dubeltowkaŁowy, to jedna z tych spraw, jaką pierwotni poprzednicy robią od zarania naszych czasów i która przez wiele tysięcy lat była to dla praprzodków kardynalną zasadą istnienia. Było w taki sposób aż do momentu, jak na rozległą skalę upowszechniło się osadnictwo i uprawianie ziemi. Ale i wtedy polowanie przynosiło sporych ilości dziczyzny, autentycznie będącego nie do zastąpienia w codziennej diecie i posiłku naówczas ludzi. Z biegiem wieków ulegała ulepszeniu tylko broń, która była używana do zabicia zwierząt. Modernizacja zaszła znaczna. Pierwsze, niezwykle proste włócznie z kamiennymi ostrzami, z upływem lat były wymieniane przez oręże stworzone z stopu brązu, bądź nawet żelaza. To pokaźnie podniosło efektywność działań myśliwych. A rzeczą, która gruntownie przemieniła łowiectwo było opracowanie skutecznej strzelby na proch. Od tej chwili wszelkiego modelu muszkiety to ważna broń myśliwska. W dotychczasowych epokach, myślistwo nie istnieje aktualnie rzeczą niezbędną dla pozostawania. Interesują się nią jedynie hobbyści, którzy mają na to rygorystyczne pozwolenie. Mają do dyspozycji różnorodne bronie. Najbardziej wszechstronnie spotkane typy uzbrojenia to strzelby z jedną lufą, lub 2 lufami, to znaczy tak zwane dubeltówki. Znajdują się nadal sztucery, niemniej jednak w dużej mierze skromniej wzięte. Niezmiernie modne dubeltówki stworzone będą z 2 niegwintowanych luf jak i również sieją śrutem. Jest to broń zarezerwowana przede wszystkim na małe jak i również trochę większe okazy. Nadzwyczaj metodycznie używa się jej do strzelania do ptactwa. Przez wzgląd swojej właściwości, zobowiązuje do kolejnego ładowania po dwóch wystrzałach. Nieliczne dubeltówki, aczkolwiek nie wszystkie, posiadają 2 cyngle, poszczególne dla każdego spośród naboi. Ażeby posiadać oręż myśliwską wypada trzymać właściwe uprawnienia. Nie istnieje to dostępne na rzecz wszystkich. Jest w ten sposób niewątpliwie ze względów bezpieczeństwa. Gdyż jakkolwiek użycie tego uzbrojenia wydaje się odmienne, to jak każda broń palna, przedstawia dla człowieka śmiertelne niebezpieczeństwo. Z tej przyczyny nie każdy powinien posiadać do niej dostęp.

Tagi: , ,
Read More

Broń myśliwska tylko dla myśliwych

Posted by on Kwi 30, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

mysliwyŁowiectwo, to jedna z tychże spraw, jaką nasi praprzodkowie robili od zarania najdawniejszych lat. Przez  tysiące lat była to dla ludzi pierwotnych newralgiczna możność przetrwania. Było tak aż do chwili, jak na obszerną skalę rozprzestrzeniło się sadzenie i zbieranie plonów. Pomimo tego i wówczas polowanie zapewniało sporych zapasów dziczyzny, bezsprzecznie będącego nie do zastąpienia w codziennej diecie ówczesnych ludzi. Z biegiem czasu poprawiała się jeno broń, jaka służyła do upolowania zwierzęcia. Pierwsze, nieporęczne włócznie z ostrzami z kamienia, z upływem lat były wymieniane przez narzędzia uzyskane z żeliwa, bądź nawet żelaza. To znamiennie podniosło skuteczność łowów. A sprawą, jaka gruntownie przemieniła polowanie było wynalezienie broni na proch. Od tego momentu każdego typu strzelby to pierwszoplanowa broń myśliwska. W bieżących epokach, polowanie nie znajduje się kwestią niezbędną dla przetrwania. Interesują się nią jedynie hobbyści, którzy posiadają na to szczegółowe pozwolenie. Mają do dyspozycji przeróżne typy broni. Najbardziej uniwersalnie spotykane modele broni to strzelby z 1-dną lufą, względnie dwoma lufami, czyli tzw dubeltówki. Są jeszcze sztucery, niemniej znacznie mniej popularne. Niesłychanie wzięte dubeltówki skonstruowane zostają z 2 gładkich luf i strzelają śrutem. Wydaje się to broń wyznaczona w zasadzie na małe i dodatkowo średnie zwierzęta. Nader systematycznie strzela się z niej do gęsi i innego ptactwa. Przez wzgląd własnej właściwości, wymaga każdorazowo załadowania po dwóch oddanych salwach. Pewne dubeltówki, jakkolwiek nie każde, posiadają dwa spusty, wyjątkowe dla wszystkich z pocisków. Jest bronią łamaną, co znaczy, iż po oddaniu strzałów, jest składana w pół, by załadować pociski do lufy. Ażeby mieć broń na zwierzęta trzeba trzymać dobre koncesje. Nie znajduje się to dostępne dla każdego. Jest w ten sposób nie ulega wątpliwości ze względów pokoju. Bo chociaż użycie tego uzbrojenia znajduje się jednoznacznie określone, to niczym każda broń palna, przedstawia dla człowieka śmiertelne ryzyko. W związku z tym nie każdy powinien posiadać do niej dostęp.

Tagi: , , , ,
Read More

Broń myśliwska i jej ewolucja

Posted by on Kwi 22, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bronŁowy na zwierzęta, to 1 spośród tych pierwotnych rzeczy, jaką ludzie robią od zarania naszych czasów. Przez dużo tysięcy lat była to dla protoplastów newralgiczna możliwość pozostawania i było tak aż do momentu, kiedy na szeroką skalę rozrosło się rolnictwo. Niemniej jednak i wobec tego łowiectwo przynosiło dużych ilości dziczyzny, tak bardzo nieocenionego w dziennej porcji jedzenia naówczas osób. Z biegiem czasu poprawiała się zaledwie broń, która była używana do pokonania zwierzyny. Zmiana zaszła wielka. Początkowe, uproszczone włócznie z kamiennymi ostrzami, z upływem lat były zamieniane przez uzbrojenie sporządzone z stopu brązu, lub żelaza. To zdrowo podniosło skuteczność łowów. A sprawą, jaka całkiem przekształciła polowanie stało się upowszechnienie broni palnej. Od tego momentu każdego rodzaju strzelby to istotna broń myśliwska. W istniejących epokach, łowiectwo nie jest obecnie rzeczą absolutnie potrzebną dla zostawania. Interesują się nią tylko i wyłącznie hobbyści, jacy posiadają na to nadzwyczajne przyzwolenie. Mają do dyspozycji wielorakie rodzaje strzelb. W największym stopniu uniwersalnie napotykane typy broni to strzelby z 1-dną lufą, lub 2 lufami, czyli tak zwane dubeltówki. Znajdują się jeszcze sztucery, chociaż daleko mniej popularne. Niezwykle słynne dubeltówki skonstruowane są z dwóch niegwintowanych luf a także ostrzeliwują nabojami śrutowymi. Znajduje się to broń wyznaczona w zasadzie na nieduże jak i również średniej wielkości zwierzęta, a niezmiernie nagminnie używa się jej do strzelania do kaczek. Przez wzgląd swojej specyfiki, zobowiązuje do ponownego załadowania po 2 strzałach. Pewne dubeltówki, choć nie każde, posiadają dwa spusty, unikatowe dla każdego spośród naboi. Dubeltówki łamie się, co znaczy, iż po złożeniu wystrzałów, składa się ją na pół, by dołożyć naboje aż do lufy. By mieć broń łowiecką trzeba mieć odpowiedniego rodzaju i typu koncesje.

Tagi: , ,
Read More

Broń myśliwska od zarania dziejów

Posted by on Kwi 17, 2013 in Broń, Rodzaje broni | 0 comments

bron-mysliwskaŁowy na dzikie zwierzęta, to 1 z tych pierwotnych rzeczy, jaką ludzie robią od początków i prehistorii ludzi i przez setki lat była to dla naszych poprzedników priorytetowa alternatywa pozostawania. Było w ten sposób aż do momentu, jak na rozrośniętą skalę rozpowszechniło się osadnictwo i uprawianie ziemi. Jednakże i wówczas myślistwo załatwiało sporych ilości mięsa, bez dwóch zdań niezastąpionego w dziennej diecie wtenczas ludzi. Z biegiem czasu ulegała zmianie tylko broń, jaka potrzebna była do łowów. Pionierskie, prostackie narzędzia z kamiennymi ostrzami, z biegiem wieków stały się wypierane przez oręże uzyskane z żeliwa, czy nawet żelaza, co kompetentnie poprawiło skuteczność polowań. A myślą, jaka totalnie zrewolucjonizowała myślistwo stało się opracowanie skutecznej broni palnej. Od tego momentu każdego typu muszkiety to istotna broń myśliwska. W dotychczasowych latach, myślistwo nie jest w tej chwili istotą konieczną dla przetrwania. Interesują się nią jeno myśliwi, którzy posiadają na to rygorystyczne przyzwolenie. Dysponują rozliczne typy broni. W największym stopniu powszechnie napotykane typy broni to strzelby z 1-dną lufą, ewentualnie dwoma lufami, czyli tzw dubeltówki. Istnieją nadal sztucery, choć daleko mniej wzięte. Nader kultowe dubeltówki zbudowane zostają z 2 niegwintowanych luf a także strzelają śrutem. Wydaje się to broń skierowana przeważnie na drobne i dodatkowo średnie okazy. Nader cyklicznie używana jest do strzelania do gęsi. Na skutek swojej szczególności, wymaga kolejnego ładowania po 2 wystrzelonych pociskach. Pewne dubeltówki, chociaż nie wszystkie, posiadają dwa spusty, indywidualne dla każdego z pocisków. Jest to uzbrojenie łamane, co wyznacza, iż po złożeniu salw, składa się ja, tak aby włożyć pociski do lufy. Ażeby mieć broń łowiecką wypada mieć uprawnienia. Nie jest to dostępne dla każdego. Bo jakkolwiek wykorzystanie takiej strzelby istnieje jednoznacznie określone, to niczym wszystka broń palna, prezentuje dla człowieka przeogromne ryzyko. Z tej przyczyny nie każdy powinien posiadać do niej dopuszczenie.

Tagi: , , ,
Read More